Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie
Piotr Kulasiewicz
Kancelaria Komornicza nr XXIV
w Częstochowie

INFORMACJE O KANCELARII

Kancelaria Komornika Sądowego Piotra Kulasiewicza posiada narzędzia teleinformatyczne służące szybszemu dokonywaniu czynności egzekucyjnych. Kancelaria posiada także dostęp do elektronicznych systemów.

CEPIK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste,
EPO – Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru,
EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze,
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o
Działalności Gospodarczej ,
Geoportal Starostwa Powiatowego w Częstochowie,

EPUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
OGNIVO – elektroniczne zapytania i zajęcia rachunków bankowych dłużników,
ZUS PUE – elektroniczne zapytania do ZUS,
SISP – System Informacyjny Statystyki Publicznej.

ID kancelarii w systemie EPU: 2782

Właściwość
rzeczowa

Godziny pracy kancelarii

Właściwość terytorialna


Kancelaria komornika w Częstochowie

Konto bankowe do dokonywania wpłat:

10 1050 1142 1000 0090 3177 9540 ING Bank Śląski SA
Kod SWIFT (BIC): INGBPLPW

czestochowa.kulasiewicz@komornik.pl

 

 

Lokalizacja

Dąbrowskiego 7/7 II piętro, 42-202 Częstochowa

Godziny pracy kancelarii

Kancelaria czynna: 

poniedziałek-piątek:

 08.00-15.00

 wtorek:

 08.00-16.00 

Przyjęcie interesantów:

wtorek:

09.00-16.00

Numer telefonu

(34) 324 70 25

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą.
Polityka prywatności