WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Piotr Kulasiewicz Kancelaria nr XXIV w Częstochowie jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Częstochowie, który obejmuje:
 

POWIAT CZĘSTOCHOWSKI

Miasto Częstochowa (42-200) i gminy – Blachownia (42-290), Janów (42-253), Kamienica Polska (42-260), Kłomnice (42-270), Konopiska (42-274), Kruszyna (42-282), Mstów (42-244), Mykanów (42-233), Olsztyn (42-256), Poczesna (42-262), Rędziny (42-242), Starcza (42-261).

POWIAT KŁOBUCKI

Gminy: Kłobuck (42-100), Krzepice (42-160), Lipie (42-164), Miedźno (42-120), Opatów (42-151), Panki (42-140), Popów (42-110), Przystajń (42-141), Wręczyca Wielka (42-130).

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Piotr Kulasiewicz na zasadzie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 121 ze zm.) zawiadamia, że w II półroczu 2021 roku zachodzą przesłanki do odmowy przyjmowania spraw z wyboru.
 
Wobec powyższego do końca 2021 roku.kancelaria nie może przyjmować spraw dotyczących dłużników mających miejsce zamieszkania/siedzibę poza właściwością terytorialną Sądu Rejonowego w Częstochowie.
 
 


Lokalizacja

 

Dąbrowskiego 7/7 II piętro,

42-202 Częstochowa

 
 


Godziny pracy kancelarii

Kancelaria czynna:

poniedziałek-piątek:

 08.00-15.00

 wtorek:

 08.00-16.00

Przyjęcie interesantów:

 wtorek:

 09.00-16.00

 
 


Numer telefonu

 

(34) 324 70 25

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię Komorniczą.
Polityka prywatności